Søgning

Patenter

Patenter beskytter dine opfindelser

Patenter er en eneret til at udnytte en opfindelse kommercielt. Patenter gælder typisk i en bestemt årrække fra ansøgningstidspunktet.

Patenter er en eneret, der indebærer retten til at forbyde andre at udnytte bestemte opfindelser kommercielt. En god opfindelse kan nemlig være mange penge værd, og derfor er patenter en god måde at få papir på sine rettigheder på.

Når det handler om patenter gælder det ofte om at være hurtigst. Hvis flere firmaer eller personer uafhængigt af hinanden arbejder på lignende produkter, vil det være den, der først søger om patent, der løber med rettighederne til at udnytte opfindelsen kommercielt. Derfor kan det være dumt at gemme en opfindelse i skuffen, for man ved aldrig, hvornår andre får samme idé. Og tager andre patent på idéen, er dit arbejde spildt.

Hvis du offentliggør din opfindelse forhindrer du andre i at tage patent på den, for så er opfindelsen jo ikke længere ny. Til gengæld kan andre frit påbegynde en produktion af opfindelsen. Der er nemlig ingen patenter eller andre ting, der står i vejen for dem.

Så vil du have dine opfindelser for dig selv, skal du i gang med at søge patenter.

Og patenter kan være gode for din pengepung, noget tyder nemlig på, at de virksomheder, der har en stor omsætning både i og udenfor for Danmark, netop er de virksomheder, der søger patenter på deres opfindelser.

Når man søger patenter skal man være opmærksom på, at beskyttelsen først gælder fra den dag, man afleverer sine patentansøgninger. Derfor er det nødvendigt, at man holder kortene tæt til kroppen indtil ansøgningerne er indleveret, så andre ikke kommer en i forkøbet. Er opfindelserne ikke nye, er der nemlig ingen patenter at hente.