Søgning

Patentsøgning

Patentsøgning

Kurset henvender sig til personer, som ønsker selv at kunne foretage nyheds- og/eller krænkelsesundersøgelser. Som ved alle kurser lægges niveauet ud fra deltagerens forkundskaber.

Kurset kan afholdes på ét af Patentgruppens kontorer eller hos jer.

Varighed: En dag.

Forslag til program

 1. Generelt vedrørende nyhedsundersøgelser og krænkelsesundersøgelser.
  a. Patenter og andre typer af dokumenter, herunder
      tidsskriftsartikler og dokumenter fra websites.
  b. Formål, herunder vurdering af egne opfindelser og andres
      patentrettigheder.
  c. Begreber såsom global nyhed og betydningen af
      offentliggørelsesdato og vigtigheden af at kunne
      dokumentere denne.
 2. Værktøjer som manuelle søgninger og (især) on-line patentdatabaser. 
  a. De vigtigste patentdatabaser, såsom Espacenet, USPTO,
      WIPO, JPO og DKPTO, søge-muligheder på disse baser
      samt fuldtekstdatabaser. 
  b. Forskellige søgestrategier; ”Quick and Dirty”,
      systematisering, specielle hjælpemidler, såsom
      patentklassifikationer, citationer og ”citated by”.
 3. Cases: Evt. deltageres egne cases (bedes fremsendt på forhånd).