Jens Jeppesen har opnået European Patent Litigation Certificate

Maj 2024
Af Katrine Toppenberg

Stort tillykke til Jens Jeppesen med opnåelsen af European Patent Litigation Certificate, som tillader ham at repræsentere kunder ved den Fælles Patentdomstol (Unified Patent Court / UPC).

Jens opnåede European Patent Litigation Certificate hos Academy of European Law (ERA) og Maastricht University, akkrediteret til dette formål af domstolen selv.

En væsentlig del af det spændende og lærerige sep ’23 – maj ’24-kursus var dedikeret til praktisk træning og rollespil, i form af prøve-retssager (mock trials) hvor Jens og de andre deltagere udarbejdede og indleverede skriftlige indlæg og senere gennemførte mundtlige høringer på vegne af fiktive sagsøgere og forsvarere foran juraprofessorer, dommere og advokater med erfaring fra patentdomstole i Europa.

For at få møderet for UPC kræves en European Patent Attorney (EPA) med et European Patent Litigation Certificate, som Jens, eller en advokat, en EPA med en juragrad eller betydelig domstolserfaring, eller, i en begrænset periode, en EPA med et alternativt certifikat.

UPC er en dedikeret patentdomstol fælles for størstedelen af EU. Indtil videre har 17 af EU’s medlemslande sluttet sig til UPC, som åbnede dørene sidste år, den 1. juni 2023. UPC kan dømme om patentkrænkelse, gyldighed, med mere, i relation til Enhedspatenter (Unitary Patents) og nationale valideringer af Europæiske patenter i de deltagende lande.