Søgning
Services

Due Diligence

Due diligence er en detaljeret gennemgang af en virksomheds forhold som oftest foretages i forbindelse med fusioner, opkøb eller investeringer.

Ved en due diligence er det relevant at gennemgå virksomhedens aktiver, herunder virksomhedens IP-aktiver.

En gennemgang af en virksomheds IP-aktiver, såsom patenter og patentansøgninger, kan være med til at danne grundlag for en vurdering af IP-aktivernes værdi og risici.

Med Patentgruppens ekspertise i at vurdere patenter og patentansøgningers styrker og svagheder kan vi hjælpe med at give et nuanceret billede af IP-aktivers værdi.