Søgning
Services

Krænkelsesanalyse

Formålet med en krænkelsesanalyse er at vurdere hvorvidt en virksomheds produkt eller serviceydelse krænker en given patentrettighed.

Krænkelsesanalysen tager altså udgangspunkt i et allerede identificeret patent, og derfor er omfatter en krænkelsesundersøgelse ikke en søgning efter patentrettigheder. Søgning efter potentielt konfliktende patentrettigheder er et formål for en Freedom-to-Operate analyse (FTO-analyse), og ofte benyttes en krænkelsesundersøgelse til at vurdere krænkelsesspørgsmål i forbindelse med en eller flere patentrettigheder identificeret i FTO-analysen.

Krænkelsesanalysen er en detaljeret analyse som tager udgangspunkt i patentkravene i det identificerede patent. Patentkravene fortolkes med henblik på at vurdere beskyttelsesområdet af patentet, og dernæst gives der et kvalificeret bud på hvorvidt en domstol vil vurdere at virksomhedens produkt eller serviceydelser falder indenfor beskyttelsesområdet. Krænkelse af et patent behøver ikke nødvendigvis være direkte, da man godt kan blive dømt for middelbar (indirekte) krænkelse, og derfor er vurderingen om krænkelse ikke nødvendigvis en så sort-på-hvid vurdering som man kunne tro.

Patentgruppen har stor erfaring med at afdække beskyttelsesomfanget af patenter og kan derfor hjælpe din virksomhed med at forholde sig til andres patenter.