Søgning
Services

Patent

Et patent er en forbudsret der giver en patenthaver ret til at forbyde andre at udnytte en opfindelse kommercielt, eksempelvis produktion, salg eller markedsføring af den patenterede opfindelse. For at opnå patent på en opfindelse skal denne være ny, have opfindelseshøjde og være industrielt anvendelig. Det vil sige, at opfindelsen ikke må være offentliggjort, før der er ansøgt om patentbeskyttelse, og opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra hidtil kendt teknik og må ikke være nærliggende for en fagmand på området.

Med et patent kan patenthaver forhindre konkurrenter i at udnytte opfindelsen i op til 20 år i de lande og regioner, hvor der er opnået patentbeskyttelse. Ved at definere hvad konkurrenter ikke må gøre, opnås en unik mulighed for at kontrollere sine konkurrenter.

I Patentgruppen er vi specialister i at udarbejde patentansøgninger i samarbejde med kunden. Vi afdækker kundens behov i den konkrete sag og skaber en strategisk handleplan, ikke blot for den pågældende opfindelse, men også med øje for kundens øvrige forretning.

Vores patentkonsulenter har årevis erfaring indenfor en meget bred vifte af tekniske fagområder, ligesom de er eksperter i både dansk, europæisk og international patentpraksis. I Patentgruppen bestræber vi os på at give kunden de bedste forudsætninger for en god patentbeskyttelse, hvorfor vi arbejder i teams for at opnå bedst mulig vidensdeling.

Kontakt Patentgruppen hvis du ønsker at vide mere om patentbeskyttelse, eller hvis du har brug for specifik rådgivning i forhold til din opfindelse eller patentportefølje.

 

Tag kontakt til en af vores kompetente patentkonsulenter