Søgning
Services

Konkurrentanalyse

En konkurrentanalyse er en undersøgelse af en konkurrents portefølje omfattende patentansøgninger, udstedte patenter eller designregistreringer med henblik på at identificere konkurrentens strategier og IP-mæssige styrker og svagheder.

Ved at undersøge en konkurrents portefølje bliver det muligt at finde ud af hvordan konkurrenten arbejder med IP hvilket kan bidrage til at positionere jer overfor konkurrentens IP-aktivitet.

Med afsæt i Patentgruppens gennemgang af en konkurrents portefølje er I godt rustet til at forme jeres IP-strategi i lyset af jeres konkurrenter, da vi er eksperter i at navigere i rettigheder og belyse forretningsmæssige muligheder ud fra en konkurrents portefølje.