Søgning
Services

Appel

Uanset om man er ansøger om et patent, er patenthaver eller modpart i en indsigelsessag mod et andet patent, kan man blive udsat for afgørelser, der ikke er til ens fordel.

Eksempelvis kan man som ansøger om et patent opleve, at en patentmyndighed afviser ens patentansøgning, som patenthaver kan man få sit patent helt eller delvist ugyldiggjort, og som indsiger kan man opleve, at ens indsigelse bliver afvist.

Er man, som i disse eksempler, negativt påvirket af en afgørelse truffet af en patentmyndighed kan en mulighed være at appellere afgørelsen. Indlevering af en appel muliggør at få ens sag prøvet hos en højere instans i patentsystemet og i sidste ende at få omstødt en tidligere truffet beslutning.

 

Forberedelse er et nøgleord når det kommer til appeller.

Det er særdeles vigtigt, at appellen er grundigt udarbejdet og at alle argumenter er præsenteret fra en start af, eftersom appelprocedurer typisk er ret så restriktive i forhold til præsentation af nye argumenter.

I Patentgruppen bistår vi alle aspekter vedrørende appeller, lige fra udarbejdelse af skriftlige appeller til deltagelse i mundtlige forhandlinger foran appelinstansen.