Søgning
Services

Freedom-to-
Operate analyse

En Freedom-to-Operate analyse, også forkortet FTO-analyse, er en omfattende analyse af eksisterende rettigheder der udføres med henblik på at afdække risikoen for at produkter, processer, eller tjenester som en virksomhed bringer på markedet overtræder andres patentrettigheder.

Analysen omfatter dels en grundig søgning efter patentrettigheder, men også en vurdering af disses relevans for produktet, processen, eller tjenesten der påtænkes at blive bragt på markedet.

En FTO analyse kan være et vigtigt redskab især indenfor konkurrenceprægede teknologiområder, hvor risikoen for at overtræde andres rettigheder kan være stor og hvor værdien af at kende denne risiko kan have stor betydning strategisk for virksomheden.

Omend det er teoretisk muligt at kortlægge alle relevante patentrettigheder, er det i praksis ikke altid muligt og FTO-analysen vil typisk være begrænset på en eller flere måder, såsom geografisk afgrænset til relevante markeder for virksomheden eller begrænset i omfanget af søgningen.

Med andre ord, jo mere omfattende en FTO-analyse desto bedre risikoafdækning kan man opnå, men i praksis arbejder de fleste virksomheder med IP-budgetter der på en eller flere måder nødvendiggør visse begrænser af FTO-analysen.

I Patentgruppen tager vi gerne en pragmatisk tilgang til FTO-analysen, således at vi i samarbejde med kunden kan definere et omfang af analysen der indenfor et udstukket budget kan give en relevant risikoafdækning.