Søgning
Services

Nyheds-
undersøgelse

En nyhedsundersøgelse, også kendt som en patenterbarhedsundersøgelse, er afgørende for at fastslå patenterbarheden af en opfindelse, før man udarbejder og indleverer en patentansøgning. En nyhedsundersøgelse indebærer at søge efter publiceret materiale (prior art), der allerede beskriver hele eller dele af opfindelsen.

I Patentgruppen har vi en mangeårig erfaring med at foretage nyhedsundersøgelser, og ved at benytte os af avancerede værktøjer til søgning er vi godt rustede til at identificere relevant prior art i forhold en given opfindelse.

Det kan være en god idé at få foretaget en nyhedsundersøgelse før indlevering af en patentansøgning, da man dermed kan reducere risikoen for at ens patentansøgning bliver afvist på baggrund af prior art man ikke var bekendt med. I nogle tilfælde kan det vise sig at opfindelsen allerede er velkendt, hvorfor resultatet af en nyhedsundersøgelse kan spare en for omkostningerne til forfølgelse af et patent, og i andre tilfælde kan det være at dele af opfindelsen allerede er kendt, hvorfor resultatet af nyhedsundersøgelsen kan bruges til at redefinere opfindelsen i lyset af den fundne prior art.

I Patentgruppen går vi gerne skridtet videre, og ikke nok med at vi foretager grundige nyhedsundersøgelser, så hjælper vi gerne med at identificere mulige patenterbare vinkler af opfindelsen i lyset af det prior art der identificeres i vores søgning, således at vi kan udarbejde en mere robust patentansøgning på opfindelsen.

 

Tag kontakt til en af vores kompetente patentkonsulenter