Søgning
Services

Indsigelse

Når konkurrenten har fået udstedt et patent, der kan have negativ indvirkning på din forretning, så kan det være en mulighed at indlevere en indsigelse.

En indsigelse er en skriftlig begrundet anmodning om ugyldiggørelse af et patent, som indleveres hos patentmyndigheden ansvarlig for udstedelse af patentet. Indsigelsen giver altså mulighed for at omstøde et patent helt eller at få ændret et patent på en sådan måde at beskyttelsesomfanget bliver reduceret, eksempelvis på en sådan måde at patentet efter ændringen har en mindre negativ indvirkning på din forretning.

 

Eksempler på begrundelser for ugyldiggørelse af et patent kan være:

  1. Det udstedte patents krav mangler nyhed og/eller opfindelseshøjde,
  2. Det udstedte patents beskrivelse er utilstrækkelig til at en fagmand kan udøve den patenterede opfindelse, eller,
  3. Det udstedte patent indeholder aspekter, der ikke er tydeliggjort i patentansøgningen, der ledte til patentet.

 

Det er vigtigt at indsigelsen er grundigt udarbejdet, eftersom indsigelsen sætter rammerne for den efterfølgende ugyldiggørelsesproces, der udover skriftlige indlæg også kan indeholde mundtlige forhandlinger.

Mange succesfulde indsigelser tager afsæt i begrundelser for manglende nyhed eller opfindelseshøjde, hvorfor et vigtigt led i udarbejdelsen af en stærk indsigelse ofte er en søgning efter publiceret materiale (prior art), der allerede beskriver hele eller dele af den patenterede opfindelse. Patentgruppen bistår i alle aspekter vedrørende indsigelser, lige fra udarbejdelse af skriftlig indsigelse og deltagelse i mundtlige forhandlinger til udarbejdelse af en eventuel anke, hvis ikke afgørelsen falder til jeres fordel

Indsigelsesmuligheden er forbeholdt udstedte patenter og altså ikke verserende patentansøgninger. Det er dog muligt at anfægte patenterbarheden af en verserende patentansøgning ved indlevering af et såkaldte tredje-parts indlæg. Ved indlevering af et tredje-parts indlæg bliver man ikke på samme måde part i sagen, som ved en indsigelse, men argumenterne der fremføres i indlægget kan bruges til at påvirke sagsbehandlingen af patentansøgningen.