Søgning
Services

Patentportefølje-
analyse

En patentporteføljeanalyse er en gennemgang af din virksomheds portefølje af patenter og patentansøgninger med afsæt i din virksomheds forretnings-aktiviteter.

En virksomheds forretningsaktiviteter definerer hvad der kan være relevant at beskytte her og nu, men også på sigt. Men hvad er egentlig beskyttet med virksomhedens egen portefølje?

I nogle tilfælde viser en porteføljeanalyse at nogle patenter ikke længere er relevante, da forretningen har udviklet sig videre, og i andre tilfælde viser en analyse at dele af forretningens nuværende eller kommende aktiviteter ikke er tilstrækkeligt dækket ind med patentbeskyttelse. Ideelt set skal der være en balance mellem virksomhedens aktiviteter og hvad der er beskyttet med virksomhedens patentportefølje.

Ved at udføre en patentporteføljeanalyse kan Patentgruppen vurdere om porteføljen passer til jeres virksomheds nuværende og kommende forretning. Resultatet af vores analyse kan bruges til at optimere jeres patentportefølje, for eksempel ved at øge størrelsen af porteføljen eller ved at foretage justeringer i allerede eksisterende patentansøgninger i porteføljen.

I Patentgruppen er vi gode til at se begrænsningerne i jeres portefølje men i særdeleshed også til at se de muligheder der er til at forfine jeres portefølje.