Søgning
Services

Ugyldiggørelses-
analyse

Har konkurrenten fået udstedt et patent som står i vejen for forretningen, eller er der begrundet mistanke om at patentet ikke burde være udstedt?

Patenter bliver først udstedt efter en grundig eksamination af den foregående patentansøgning hvor det vurderes om ansøgningen lever op til kravene for patent, eksempelvis om opfindelsen søgt patent på er ny og opfinderisk i lyset af allerede publiceret materiale (prior art).

Men vurderingen om kravene for patent er opfyldt kan være baseret på en ikke-komplet søgning efter prior art, og i nogle tilfælde kan man også stille spørgsmålstegn ved konklusionerne i behandlingen af ansøgningen. Dette er årsagen til at de fleste patentmyndigheder har procedurer for at udfordre udstedte patenter.

Med en ugyldiggørelsesanalyse kan I få Patentgruppens vurdering af om et patent er gyldigt, og i så fald hvor stærk en rettighed patentet er.

Resultatet af en ugyldiggørelsesanalyse kan derfor være vigtigt for jer, da det kan hjælpe jer med at beslutte hvordan I skal forholde jer til et givent patent.

Skal I eksempelvis arbejde jer udenom et patent? Ville det være en god ide at prøve at indgå en licensaftale? Eller, er patentet værd at nedlægge indsigelse imod?