Søgning
Services

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol (UPC)

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol (UPC) er en specialiseret patentdomstol for de samlede UP/UPC-medlemsstater med det formål at sikre ensartede og effektive procedurer og beslutninger om gyldighed og krænkelse af patenter i de pågældende lande, inklusiv tildeling af provisoriske håndhævelsesforanstaltninger og erstatning. En afgørelse truffet af Den Fælleseuropæiske Patentdomstol har direkte effekt i alle UP/UPC-medlemsstater, hvor det pågældende europæiske patent er i kraft, uanset om patentet er valideret med ensartet retsvirkning (Unitary Effect) eller via nationale valideringer.

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol (UPC) har eksklusiv jurisdiktion over Enhedspatenter (UP) og ingen jurisdiktion uden for UP/UPC-medlemslandene. Indledningsvis vil UPC og de nationale domstole desuden eksistere sideløbende for de europæiske patenter, der valideres på traditionel vis i UP/UPC-medlemslandene. Efter en overgangsperiode, som løber mindst indtil 2030, vil UPC også opnå eksklusiv jurisdiktion over nationalt validerede europæiske patenter i de medvirkende lande.

I løbet af denne overgangsperiode er det muligt at fravælge et traditionelt valideret patent fra Den Fælleseuropæiske Patentdomstols jurisdiktion, og således vil de nationale domstole have jurisdiktion i de pågældende lande. Dette kaldes en ”opt-out”. En ”opt-out” udløber ikke men det er muligt at trække en ”opt-out” tilbage, således at det pågældende patent igen falder under UPC’ens jurisdiktion. Det er kun muligt at foretage og tilbagetrække en ”opt-out” én gang, og kun så længe, der ikke er påbegyndt en retssag for det pågældende patent. Det er ikke muligt at fravælge Den Fælleseuropæiske Patentdomstol for et Enhedspatent.

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol består af en domstol af første instans og en appeldomstol. Domstolen af første instans består af en række lokale afdelinger i de fleste medlemslande for at imødekomme brugerne, og anvender et rotationsprincip for patentdommerne, således at domstolens praksis og beslutninger forbliver harmoniseret for alle afdelinger.

UPC’ens dommerpanel vil bestå af en sammensætning af juridiske dommer og tekniske dommere for at imødekomme de tekniske aspekter som er særlige for patenter og patentkrænkelsesspørgsmål. Alle dommere er erfarne, tidligere nationale dommere eller patentkonsulenter for at sikre en høj kvalitet af de domme, der afsiges i den særlige patentdomstol.

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol har til formål at sørge for hurtige og meget effektive processer, med det mål at en sag skal processeres ved afdelinger af første instans indenfor et år. Dette kræver korte frister, hvilket øger presset på begge parter, men herved garanteres også at man når til retfærdighed og vished for begge parter relativt hurtigt i sammenligning med mange nationale patentdomstole.

 

Læs mere om Enhedspatentet

Vil du høre mere?
Jens Jeppesen
Partner, European Patent Attorney, Møderet for den Fælles Patentdomstol (UPC), European Design Attorney
Elektroingeniør med speciale inden for software, datateknik og -kommunikation