Søgning
Services

Enhedspatent (UP)

Et Enhedspatent (UP) er en traditionelt europæisk patent, hvor patenthaver har anmodet om ensartet retsvirkning (Unitary Effect) indenfor en måned efter udstedelse af det europæiske patent. Derved er dette europæiske patent indleveret, eksamineret, og udstedt via den traditionelle rute gennem den europæiske patentmyndighed (EPO).

Enhedspatentet giver ensartet patentbeskyttelse for alle UP/UPC-medlemslandene på det tidspunkt, hvor der er anmodet om ensartet retsvirkning. Det betyder, at det europæiske patent står og falder for alle UP/UPC-medlemslandene hvad angår gyldighed, krænkelse og årsafgifter. Det er ikke muligt at til- eller fravælge lande fra gruppen af UP/UPC-medlemslande for et specifikt patent. For at opnå patentbeskyttelse i de tilbageværende EU medlemsstater, samt de 12 EPO-medlemsstater, der ikke er EU-medlemsstater, er det fortsat muligt at validere på traditionel vis. Derudover er det fortsat muligt at validere på traditionel vis direkte i individuelle UP/UPC-medlemsstater, såfremt man ikke ønsker at benytte Enhedspatentet og Den Fælleseuropæiske Patentdomstol.

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol (UPC) har eksklusiv jurisdiktion over Enhedspatenter (UP).  Alle spørgsmål om krænkelse og gyldighed heraf skal derfor bringes for Den Fælleseuropæiske Patentdomstol, og kan ikke håndteres af nationale domstole. Dette betyder således også, at muligheden for at fravælge Den Fælleseuropæiske Patentdomstol ikke er gældende for Enhedspatenter (læs mere under ”Den Fælleseuropæiske Patentdomstol (UPC)”).

Enhedspatentet er en omkostningseffektiv måde at konsolidere rettigheder af et europæisk patent for et stort geografisk område, idet at registrering og betaling af årsafgifter kan foregå hos én myndighed på vegne af gruppen af UP/UPC-medlemslande, i stedet for individuelt i hvert ønsket land. Dette reducerer både omkostninger og behovet for administration væsentligt i forhold til opretholdelsen af flere nationale patenter. Ydermere reduceres både omkostninger og administrationsprocesserne i forhold til registrering af salg og erhvervelse af patenter og virksomheder, licensering, kontrakter, samt øvrige opgaver, der involverer lister af patenter eller brug af patentregistre.

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol vil give overensstemmelse og sammenhæng for beslutninger og forhandlinger af gyldigheds- og krænkelsesspørgsmål for et Enhedspatent, hvilket vil hæve visheden og forudsigeligheden indenfor gruppen af UP/UPC-medlemslande, i modsætning til traditionelt validerede lande.

 

Læs mere om Den Fælleseuropæiske Patentdomstol

Vil du høre mere?
Jens Jeppesen
Partner, European Patent Attorney, European Design Attorney
Elektroingeniør med speciale inden for software, datateknik og -kommunikation